Padron Sarsue

Padron × Oakridge Sarsur

1988 Grey Purebred Arabian Mare

Pedigree

Padron

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oakridge Sarsur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Follow us on Instagram